Ψυχή - Κοινωνία - Εκπαίδευση

Ταξινόμηση κατά:
 • Σχεδιασμός Προγραμμάτων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων Διά Ζώσης Εκπαίδευσης Και Ηλεκτρονικής Μάθησης Παυλή Κορρέ ΜαρίαΛευθεριώτου Πιέρα

  17,00 

  Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιαδήποτε θέση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενηλίκους, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται γενικότερα για τα ζητήματα που αφορούν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, διά ζώσης εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης.

 • Δραπετσώνα Η συγκρότηση μιας εργατικής - προσφυγικής γειτονιάς Μούργου ΑλεξάνδραΠαναγοπούλου ΚαλλιρρόηΣμυρνή Αντωνία

  12,00 

  Η μελέτη αυτή διερευνά το ζήτημα του προσφυγικού και εργατικού εποικισμού στη Δραπετσώνα κατά τον εικοστό αιώνα, μέχρι την περίοδο της μεταπολίτευσης, προκειμένου να ψηλαφίσει τη σχέση μετεξέλιξης της γειτονιάς και του πληθυσμού. Η σχέση αυτή, επειδή είναι διαλεκτική και νομοτελειακή, χαράζει πάνω στον πολεοδομικό ιστό ολόκληρη τη διαδικασία ένταξης και οριστικής αποκατάστασης των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, με την ταυτόχρονη δημιουργία και συγκρότηση ενός σαφούς στρώματος εργατικής τάξης.

 • Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής Θεωρητικές αφετηρίες και εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βελτίωση του σχολείου

  15,00 

  Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται επιλεγμένα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, που σχετίζονται με τη συζήτηση για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης και, κατ’ επέκταση, την ενδυνάμωση του σχολείου. Ειδικότερα, παρουσιάζονται βασικές παράμετροι εκπαιδευτικών πολιτικών με συγκεκριμένες για το αντικείμενο του βιβλίου στοχεύσεις, καθώς και τρόποι ανάπτυξης ευέλικτων και καινοτόμων πολιτικών για τη σχολική εκπαίδευση.

 • Το Νόημα του Άγχους May Rollo

  Εξαντλημένο

  Ο Rollo May, στο κλασικό αυτό ψυχαναλυτικό βιβλίο, υποστηρίζει ότι η ύπαρξη δίχως άγχος είναι αδύνατη, και τελικά μη ανθρώπινη. Το άγχος είναι φαινόμενο «οντολογικό», το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο και τον ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα όντα. Το βιβλίο, πάνω από όλα, συνιστά μια συνοπτική και προκλητική ιστορία της έννοιας του άγχους και μια βαθύτατη συζήτηση των σχετικών ερμηνειών που έχουν δοθεί από τους σημαντικότερους φιλοσόφους, ψυχιάτρους και ψυχολόγους.

 • Παιδικός Σταθμός και Έρευνα Τοπίο πολυεπίπεδης επικοινωνίας Σιδηροπούλου ΦαίνηΤσαούλα Nάντια

  14,00 

  Σ’ αυτό το βιβλίο καταγράφονται καινοτόμες δράσεις στο χώρο του βρεφονηπιακού σταθμού, στη συνεργασία και στην έρευνα, που έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή μιας νέας και σύνθετης παιδαγωγικής γνώσης. Συντελεστές αλλά και αποδέκτες του εγχειρήματος είναι οι εργαζόμενοι στον παιδικό σταθμό, οι φοιτητές, οι εκπαιδευτικοί και οι ερευνητές του ακαδημαϊκού χώρου.

 • Η Φωτιά και ο Πάγος Σκέψεις για την τέχνη και την τρέλα Sass Louis A.

  14,00 

  Η ψυχιατρική θεωρεί ότι η σχιζοφρένεια χαρακτηρίζεται από τον κατακλυσμό του εαυτού από ασυνείδητα πάθη, άποψη που συνάδει με τη γενική εκτίμηση για τη σύγχρονη τέχνη και υπονοεί ότι ο σχιζοφρενικός ασθενής και ο καλλιτέχνης ζουν και μεταδίδουν τη φωτιά. Ο Louis Sass αμφισβητεί το δεδομένο αυτό και υποστηρίζει πως αντί για τα ένστικτα και τα πάθη είναι το απόμακρο βλέμμα, η συναισθηματική αδιαφορία και η κυριαρχία του νου που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη τέχνη.

 • Ψυχανάλυση και «Διαλεκτική του Διαφωτισμού» Ράντης Κωνσταντίνος

  15,00 

  Ενώ η σχέση της Διαλεκτικής του Διαφωτισμού με την κριτική της Πολιτικής Οικονομίας έχει διερευνηθεί εκτενώς, κάτι αντίστοιχο δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό για την αναφορά της στην άλλη σημαντική θεωρητική πηγή της, τη φροϋδική ψυχανάλυση. Εδώ ανοίγεται ένα πεδίο για την εμμενή, ιστορική και συστηματική έρευνα, και αυτό επιχειρείται στο παρόν βιβλίο, όπου γίνεται φανερή η κριτική την οποία άσκησαν οι συγγραφείς της Διαλεκτικής του Διαφωτισμού στις ιστορικές και στις κοινωνικές συνέπειες της φροϋδικής θεωρίας.

 • Η Ερμηνεία στην Ψυχιατρική και την Ψυχοθεραπεία Εισηγήσεις του συμποσίου «Η Ερμηνεία στη Θεραπεία» που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο τον Οκτώβριο του 2004.

  14,00 

  Οι εισηγήσεις των συνέδρων εξετάζουν την ερμηνεία από ιστορική, μεθοδολογική και θεραπευτική προοπτική, καθώς, επίσης, και τη σημαντική συμβολή της φιλοσοφίας και της θεολογίας στην ψυχιατρική και στην ψυχοθεραπευτική ερμηνευτική προβληματική. Στον τόμο αυτό συμμετέχουν οι Τ. Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Θ. Διδασκάλου, Γ. Βασιλάκος, Π. Χαρτοκόλλης, Θ. Παπαγεωργίου, Κ. Γεμενετζής, Μ. Μπέγζος, π. Ν. Λουδοβίκος, G. Stanghellini.

 • Ήθη Ερμηνευτικά, Ήθη Διδακτικά Για τη λογοτεχνία στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση Πτολεμαίου Δημήτρης

  Εξαντλημένο

  Διδακτικές στάσεις και ερμηνευτικές κατευθύνσεις, πολιτικές επιλογές και παιδαγωγική ευθύνη, προσωπικές προτιμήσεις και δημόσιος ρόλος: συναρτήσεις που διέπουν το μάθημα της Λογοτεχνίας και απασχολούν όσους παρακολουθούν με προσδοκίες και ενδιαφέρον την υπόθεση της νεοελληνικής παιδείας. Η σκοπιά θεώρησής τους εδώ δεν είναι άλλη από εκείνην ενός δασκάλου των ανθρωπιστικών γραμμάτων, που προσπαθεί να συνθέσει τις παρατηρήσεις και τις εμπειρίες του σε μια συνεκτική εξήγηση για την κακοδαιμονία και τα αδιέξοδα της σχολικής πράξης στην εκπαίδευσή μας.

 • AIDS-Εγκάρσια Σκιά Κοινωνικο-πολιτιστικές και ψυχολογικές διαστάσεις

  13,00 

  Το βιβλίο αυτό είναι το αποτέλεσμα των ερευνητικών έργων που εκπονήθηκαν κατά την περίοδο 1986-1996 από τον Τομέα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Οι προσπάθειες των ερευνητών αφιερώθηκαν στην αποτύπωση και στη διερεύνηση των κοινωνικο-πολιτιστικών και ψυχολογικών διαστάσεων της απειλής του AIDS και της σεξουαλικότητας.

 • Υποεκπαίδευση Κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις Βεργίδης Δημήτρης K.

  18,00 

  Η παρούσα μελέτη γράφτηκε με την ελπίδα να συνεισφέρει στη διερεύνηση της υποεκπαίδευσης και να εμπλουτίσει την ελληνική βιβλιογραφία για τα προβλήματα αυτών που υφίστανται τις εκπαιδευτικές ανισότητες, όχι στις εξετάσεις για τα ΑΕΙ, αλλά από τα πρώτα κιόλας χρόνια της φοίτησής τους στο σχολείο, βιώνοντας την κοινωνική ανισότητα στην πιο τρυφερή τους ηλικία χωρίς τη δυνατότητα να αντισταθούν.

 • «Έχεις Χρέος…»

  12,00 

  Εκθέσεις μαθητών του δημοτικού των Eκπαιδευτηρίων Διονύσιος Σολωμός, από τη Δευτέρα ως και την Έκτη τάξη, κείμενα άλλοτε πρωτότυπα στη σύλληψη του θέματος, άλλοτε ξεχωριστά στην καταγραφή τους. Άλλοτε με λυρισμό και πλούσιο συναίσθημα και άλλοτε με κοφτές γλωσσικές ριπές. Πότε με σοβαρότητα και πότε με καταλυτική ειρωνεία.